W co zainwestować czas i energię dzieci, żeby poradziły sobie w przyszłości w życiu zawodowym?
Edyta Plich
Jowita Michalska
19.03.2024 Jowita Michalska, Alternatywna Lista Lektur, Książki kamera akcja!

Czy najważniejsza jest matematyka?

„Żyjemy w świecie, w którym zawodów będziemy mieli kilka i będziemy musieli się przebranżawiać. Kompetencje miękkie związane z kształtowaniem charakteru i osobowości są ważniejsze niż umiejętności zawodowe!
Kreatywność, odporność psychiczna, umiejętność zadawania pytań, przystosowania się do zmian, uzupełniania się z technologią. Tego system edukacji nie buduje, wręcz niszczy. Stąd ogromna praca rodziców, żeby wesprzeć je w korzystaniu z talentów i budowaniu kompetencji przyszłości, które pozwolą im żyć w świecie, który tak często się zmienia i dehumanizuje wprowadzając element technologiczny”
Tak mówi Jowita Michalska, ekspertka nowych technologii, nowoczesnej edukacji i przyszłości rynku pracy, założycielka Digital University, z którą rozmawia Edyta Plich. Zapraszamy na pierwszy wywiad z cyklu „Książki, kamera, akcja!”

Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży
Early Stage baner